Is het van belang hoeveel leerlingen er meewerken in het Kunstkuurinitiatief?

Ja,

Als je een aanvraag doet dan wordt steeds, bij het ingeven van het aantal uur, berekend hoeveel aantal leerlingen er minimum bereikt dienen te worden.

Bijvoorbeeld: Je vraagt voor een leerkracht beeld in het domein illustratie iemand voor weddeschaal 300,301 en 302 1 uur per week aan.  Dan zal je hiervoor minimum 8 leerlingen moeten bereiken. Via deze link vind je een tabel die al een prognose maakt voor het aanvragen van meer uren en het gelijkgestelde minimum te bereiken aantal leerlingen.

Aan de hand van deze berekening kan je dan bepalen of dit klopt met de organisatie in je jaarplanning.  In het onderdeel het vak "omschrijf concreet wat u het komende schooljaar samen gaat uitwerken. Geef uw jaarplanning" vermeld je met welke klassen of graden je te werk zal gaan. Je geeft ook aan hoeveel leerlingen je in het totaal zal bereiken met je samenwerkingsinitiatief.   Er staat geen maximum te bereiken leerlingen op.

Let op dat je met je planning het minimum aantal leerlingen bereikt.  bijvoorbeeld: 5u/week > minimum 38 leerlingen bereiken. Dat betekent dat een leerkracht of leerkrachten 5 uur per week voor minimum 2 klassen van ongeveer 18 leerlingen aan de slag kunnen gaan.  Stel dat je enkel de uren wil inrichten voor een klas van 18 leerlingen dan is dat te weinig.