Hoe volg ik mijn dynamoPROJECT op en dien ik na afloop de twee verslagen in?

Om een dynamoPROJECT op te volgen en het inhoudelijk verslag en het financieel verslag in te dienen, moet je ingelogd zijn en beheerder zijn van je schoolpagina. Hier tonen we hoe je dit doet.

Ga naar je goedgekeurde project

 • Ga naar je schoolpagina door op je profielfoto te klikken. De naam van je school verschijnt in het menu als je beheerder bent van die schoolpagina (1).
 • Je kan je school ook zoeken via de scholenzoekeronder het menu ‘Scholen’ (2).
 • Klik op dynamoPROJECT (3). Zie je dit tabblad niet, dan ben je niet ingelogd of geen beheerder van de schoolpagina. Breng dit eerst in orde. Hier tonen we hoe.

De overzichtspagina

Op deze pagina zie je een overzicht van de dynamoPROJECTEN van je school en hun status. Klik op de projecttitel om je project te openen.

Je dynamoPROJECT telt 5 tabbladen

 • De eerste drie tabbladen gaan over de opvolging van je project.
 • De laatste twee tabbladen gaan over de afhandeling van je project.

Tabblad Projectgegevens

Je ziet een kort overzicht van je ingediende project. Je kan hier geen wijzigingen in aanbrengen.

Tabblad Nodig CANON uit

We genieten graag van een werkmoment waarbij jij en je leerlingen met de externe partner aan de slag gaan. Via de knop ‘Bezoek aanvragen’ kan je ons uitnodigen om bij jou op bezoek te komen. We kijken vervolgens of het past in onze agenda.

Tabblad Verslagen van CANON

Hier lees je de verslagen die door Cultuurkuur werden gemaakt naar aanleiding van een schoolbezoek, een SPREEK(k)uur, een projectwijziging die je aanvroeg ...

Bij ‘Eindbeoordeling’ lees je de feedback van de jury over jouw project.

Je ziet ook hoeveel euro subsidie je toegekend krijgt voor je project. Let op: dit bedrag kan verschillen met het bedrag dat je aanvroeg in de projectaanvraag.

Tabblad Inhoudelijk verslag

Dit inhoudelijk verslag is samen met het financieel verslag noodzakelijk om je subsidie uitbetaald te krijgen. We verwachten beide verslagen uiterlijk 30 dagen na de opgegeven einddatum in je projectaanvraag.

Het inhoudelijk verslag bestaat uit vier onderdelen. Enkel deel 1, 2 en 3 moet je invullen. Deel 4 is facultatief.

 • Beschrijf bij ‘Korte omschrijving van het project’ je project bondig, in maximaal 400 karakters. Tip: Beeld je in dat je een andere school of een kennis vertelt welk project je gerealiseerd hebt.
 • Trek aan de twee streepjes om de invulkaders groter te maken als je dat makkelijker vindt om te werken (1).
 • Enkele richtvragen:
  • Wat was de inhoud van je project?
  • Uit welke noden van de school zijn jullie vertrokken?
  • Wie was er als externe partner betrokken bij het project?
  • Wat was de inbreng van die externe partner?
  • Welke leerlingen/leerkrachten werden betrokken bij dit project?

 • Noteer bij ‘Algemene evaluatie‘ je algemene indruk na afloop van het project: pluspunten, werkpunten, beschrijving van het leerproces, ideeën voor een volgend project.
 • Enkele richtvragen:
  • Liep alles volgens plan?
  • Werd het plan (gaandeweg) aangepast?
  • Wat liep er goed? Wat liep er minder goed? Wat zijn werkpunten?
  • Welk leerproces ondergingen de leerkrachten en de leerlingen?
  • Vloeien er uit dit project ideeën voort voor een volgend project?

 • Evalueer de samenwerking per externe partner. Vermeld zowel de positieve aspecten als de werkpunten. Bespreek alle fasen van de samenwerking: de voorbereiding van het project, de activiteit zelf en de evaluatie van de activiteit met de partner. Is dit een partner die je zou aanraden aan een collega? Waarom wel of niet? Wat liep er goed in de samenwerking? Of wat liep er fout?
 • Je evaluatie is belangrijk om anderen te helpen bij het maken van hun keuze. De informatie die je geeft bij ‘publiek’ verschijnt op de pagina van jouw externe partner op Cultuurkuur, zodat scholen je feedback kunnen lezen. Bij ‘privé’ kun je eventueel gevoelige informatie kwijt.

 • Deel 4 ‘Evaluatie per projectcriterium’ is facultatief. Hier krijg je de kans om per criterium te reflecteren over je project.
 • Jouw initiële projectaanvraag wordt per criterium weergegeven in de grijze kader (1).
 • In de witte kader kan je jouw evaluatie noteren (2). Het in kaart brengen van positieve en werkpunten kan nuttig zijn bij het opstarten van een volgend project.

 • Dien je beide verslagen in. Het inhoudelijk verslag en het financieel verslag moet je beiden afzonderlijk Indienen. Wanneer je verslag is ingediend, verdwijnt het rode uitroepteken naast het verslag.
 • Klik op ‘Opslaan’ om je verslag tussentijds op te slaan om later verder te werken en in te dienen.

Tabblad Financieel verslag

Het financieel verslag is samen met het inhoudelijk verslag noodzakelijk om je subsidie uitbetaald te krijgen. We verwachten het uiterlijk 30 dagen na de opgegeven einddatum in je projectaanvraag.

 • Bij ‘Gegevens van uw school’ zijn de gegevens automatisch ingevuld, ze werden gehaald uit je projectaanvraag. Controleer of alle gegevens up-to-date zijn.

 • De gegevens bij ‘Gegevens van het dynamoPROJECT’ zijn ook automatisch ingevuld. Je kan ze niet wijzigen

 • De originele begroting uit je subsidieaanvraag staat reeds ingevuld en kan je niet wijzigen.

 • Noteer bij ‘Inkomsten’ de werkelijke inkomsten die je had (1).
 • Noteer bij ‘Uitgaven’ de werkelijke kosten die je maakte voor je dynamoPROJECT (2). Blijf hierbij binnen de toegekende subsidiebedragen van jouw project.
 • Noteer het totaalbedrag dat je aan Cultuurkuur terugvordert voor de uitvoering van het dynamoPROJECT (3). Dit bedrag mag niet meer dan 2000 euro bedragen en het mag je toegekende subsidiebedrag niet overschrijden.

 • De gegevens van je rekening zijn automatisch ingevuld, ze werden gehaald uit je projectaanvraag. Controleer of alle gegevens up-to-date zijn.

 • Vink de ‘Verklaring op erewoord’ aan. De originele onkostennota’s en facturen bewaar je op school. Je hoeft ons deze niet op te sturen, maar we behouden ons het recht deze op te vragen.
 • Dien je beide verslagen in: Het inhoudelijk verslag en het financieel verslag moet je beiden afzonderlijk indienen. Wanneer je verslag is ingediend, verdwijnt het rode uitroepteken naast het verslag.
 • Klik op ‘Opslaan’ om je verslag tussentijds op te slaan om later verder te werken en in te dienen.

Controleer of jouw dynamoPROJECT correct is ingediend

Zie je de status ‘Goedgekeurd’, dan is de opgegeven einddatum van je project nog niet bereikt. Liep je project af voor de opgegeven einddatum, dan kan je wel al je inhoudelijk verslag en je financieel verslag indienen.

Zolang je deze status ziet, heb je beide of één van de twee verslagen niet ingediend. Na afloop van je project heb je 30 kalenderdagen tijd om je inhoudelijk én financieel verslag in te vullen. Tijdens deze periode zie je de status ‘Afgelopen, geen verslag’.

Zodra je beide verslagen correct ingediend zijn, verandert je status naar ‘Afgelopen met verslag’. Nu ben je volledig klaar met je dossier. Een dynamomedewerker kijkt je dossier na. Bij vragen word je gecontacteerd. Wanneer alles volledig en duidelijk is, gaat Cultuurkuur over tot de uitbetaling van je project. De boekhouding doet dit binnen de 50 dagen.

Wanneer je dossier uitbetaald is, verandert de status in ‘Uitbetaald’.

Ben je te laat met het indienen van je twee verslagen? Dan wordt het toegekende subsidiebedrag niet meer uitbetaald. De status verandert in ‘Niet uitbetaald’.