Mag je een bestaande Kunstkuuraanvraag kopiëren?

Ja, dat kan. 

Een academie kan een Kunstkuuraanvraag hebben die volgens haar goed zit. De doelstellingen zijn helder geformuleerd, de jaarplanning is goed uitgewerkt en de organisatie is realistisch en doordacht. Door eerdere ervaringen of na een jaar samenwerken blijkt dat deze aanpak zijn vruchten afwierp. In de aanvraagapplicatie kan een academie een bestaande aanvraag aanpassen en opnieuw gebruiken. 

Let wel: Ieder samenwerkingsinitiatief is uniek! Er moet dan ook altijd op maat van de doelgroep worden gewerkt. 

- Is er sprake van een gemeenschappelijke inschatting van de beginsituatie inzake kunst- en cultuureducatie?

- Op welke manier sluit deze gekopieerde aanvraag toch aan bij de noden en behoeften van de school?

- Hoe sluit de visie van de academie aan bij de visie van de andere school? Let wel: klakkeloos "kopiëren en plakken" kan een aanvraag dus nooit zijn wanneer men een duurzaam samenwerkingsverband voor ogen heeft. 

Hoe?  Bij het aanmaken van een aanvraag is er de keuze tussen een bestaande aanvraag en nieuwe aanvraag. Kies voor bestaande aanvraag