Zijn er nog andere subsidies dan dynamoOPWEG, dynamoPROJECT en Kunstkuur?

Ja, er zijn heel wat steden, gemeentes, fondsen,... die ook subsidies verlenen aan scholen die culturele projecten op zetten. 

Deze staan gebundeld in een een handig overzicht (in samenwerking met Klascement). 

Graag zetten we zelf ook deze subsidie in de kijker.

  • In het nieuwe decreet bovenlokaal cultuurbeleid wil langlopende en duurzame projecten steunen door meerjarige projecten toe te laten.
  • Dit decreet heeft tot doel een kwalitatieve, duurzame, diverse en geïntegreerde bovenlokale cultuurwerking uit te bouwen, te stimuleren en te optimaliseren; en cultuurparticipatie te bevorderen en te versterken. Hiervoor focust het nieuwe decreet op de ontwikkeling en verspreiding van praktijken van culturele organisaties die een antwoord kunnen bieden in de bovenlokale context.
  • Centraal in het nieuwe decreet staat ‘verbinding’ zowel tussen culturele sectoren en disciplines: kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, sociaal-cultureel werk en amateurkunsten, als tussen het lokale en het Vlaamse niveau. Naast verbinding stimuleert het decreet samenwerking met andere beleidsdomeinen. Voor de hand liggend zijn onderwijs en welzijn, maar ook samenwerking met toerisme, ruimtelijke ordening, economie, onroerend erfgoed en sport wordt aangemoedigd. 

Het decreet voorziet 3 subsidielijnen:

  • projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten
  • werkingssubsidie voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
  • werkingssubsidie voor een steunpunt bovenlokale cultuurwerking