Auteurs geven leerlingen goesting in lezen en schrijven

Wakker de honger naar verhalen en lezen aan. Een basisschool én een secundaire school haalden auteurs binnen de schoolmuren voor een uniek traject rond leesbevordering.

Schrijvers Laïla Koubaa en Firky El Azzouzi zetten mee hun schouders onder twee unieke trajecten rond leesbevordering. Jongeren zin doen krijgen in lezen en schrijven: dat is het doel van beide projecten.

Een project brengt de dialoog op gang

Het traject van kinder- en jeugdauteur Laïla Koubaa in de Vrije Basisschool Sint Salvator kwam er op vraag van leerkracht Ann Eerebout, die geïnspireerd werd door een eerdere samenwerking van Laïla met basisschool de Sassepoort. Beide partners gingen al snel in dialoog.

 

Uit de ervaring van het eerdere project wisten An en Laïla dat deze samenwerking een effect zou hebben op de school én de omgeving. Want het traject draait niet alleen om de auteur die de school met haar expertise binnentreedt, maar ook om de verhalen van de kinderen zelf en hoe zij met literatuur aan de slag gaan. Een schrijver in residentie vraagt een betrokkenheid van alle partijen: de auteur, de leerkrachten, de kinderen én de schoolomgeving.

‘Broodnodig’, vindt Laïla Koubaa zelf. ‘Ik ben ervan overtuigd dat we met dergelijke initiatieven onze kinderen kritisch kunnen leren nadenken, hen kunnen leren omgaan met de maatschappij en de goesting in het lezen en schrijven kunnen stimuleren.’

Een schat aan diverse verhalen

Ook het verhogen van het zelfvertrouwen mag daar bij, vindt Spectrumschool Deurne en haar schrijver in residentie, Fikry El Azzouzi. Breng literatuur aan vanuit de leefwereld van de jongeren.

Fikry stimuleerde jongeren uit het laatste jaar voltijds en deeltijds beroepsonderwijs om hun ideeën en ervaringen op papier te zetten in krachtige, gebalde literaire non-fictie. Met meer dan 1000 leerlingen van 65 nationaliteiten brengt dat een schat aan diverse verhalen naar boven. Tegelijkertijd gaven ze een krachtig signaal tegen de heersende vooroordelen over leerlingen uit het beroepsonderwijs naar de buitenwereld.

Fikry werkte met leerlingen vanop campus Ruggeveld in Deurne en campus Plantijn in Borgerhout, waar hij in gesprek ging met OKAN-leerlingen. Het volledige verhaal lees je hier. De resultaten van dit uitzonderlijke ‘schrijflaboratorium’ verschenen in boekvorm: Mogen de wijze jongens winnen, gij weet.

Een schrijversresidentie bij jou op school?

Honger naar een gelijkaardig poëzieproject op jouw school? Een dynamosubsidie neemt alvast de financiële drempels weg. Lees de voorwaarden van een dynamoPROJECT.

De auteursresidentie van Fikry El Azzouzi werd opgezet als proeftraject binnen het Actieplan Leesbevordering van het BoekenOverleg en mogelijk gemaakt met middelen van Literatuur Vlaanderen, Iedereen Leest en CANON Cultuurcel. De bedoeling is om een duurzaam traject uit te bouwen waarbij de interactie tussen de auteur en de school(omgeving) centraal staat. Uitgeverij EPO ontving daarnaast ook een subsidie voor doelgroepgerichte literaire publicaties om de verhalen uit te geven. 

Het verblijf van Laïla Kouba wordt financieel ondersteund door Literatuur Vlaanderen en de Stad Gent.

 Foto: Michiel De Vijver

Thema
  • interculturaliteit
  • literatuur en leesmotivatie
  • poëzie
  • taal(bevordering) en taalstimulatie
Groepsfoto van enkele jongeren en auteur Fikri El Azzouzi