De magie van het verhaal

De grootste toverkracht van verhalen is misschien wel het tegengaan van vooroordelen.

(Voor)lezen stimuleert de taalontwikkeling van kinderen, zo blijkt herhaaldelijk uit onderzoek. Daarnaast stimuleert lezen de psychologische en sociale ontwikkeling.

 

Harry Potter als voorbeeld

De grootste toverkracht van verhalen is misschien wel het tegengaan van vooroordelen. In 2015 voerde een groep Italiaanse wetenschappers een studie uit naar Harry Potter. Zij ontdekten dat het lezen van deze boekenreeks de vooroordelen van kinderen kon verminderen: ze leren positiever denken over minderheden.

 

In de schoenen van een ander

Volgens Hakemulder (universiteit van Utrecht) fungeren boeken als ‘moreel laboratorium’: zij bieden een veilige, gecontroleerde omgeving waarin lezers nieuwe ideeën kunnen uitproberen. Lezers geven zich over aan het gedachte-experiment: hoe zou ik me voelen, wat zou ik denken en hoe zou ik handelen als ik in de schoenen van één van de personages zou staan? Deze Theory of Mind komt in ontwikkeling in de peuter-/kleuterfase en wordt naarmate kinderen ouder worden steeds complexer. (Voor-)lezen lijkt aan deze ontwikkeling bij te dragen: hoe vaker kinderen met boeken in aanraking komen, hoe beter hun Theory of Mind.

Prof. Dr. Jelle Jolles is één van die onderzoekers of Theory of Mind. Hij publiceerde recent een opmerkelijk boek ‘Tienerbrein’.

 

Een pleidooi voor meer cultuur in de klas

In het boeiende interview in KLASSE  beveelt Prof. Dr. Jelle Jolles (universiteit Amsterdam) meer kunst- en cultuureducatie aan:

“Ik pleit ook voor een bredere vorming met veel beweging, drama, cultuur en muziek. Dat stimuleert hun neuropsychologische functies, geeft ze inzicht in zichzelf en anderen en heeft een positieve invloed op hun schoolse prestaties. Wie viool speelt of een wiskundeprobleem oplost, gebruikt min of meer dezelfde hersenpaden voor ruimtelijk denken. Door leerlingen breed te vormen, versterken ze op een speelse manier de hersenroutes die ze nodig hebben voor wiskunde, taal … “

Cultuur- en leesonderwijs… er zijn steeds meer argumenten voor. En die zijn blijkbaar hoogdringend want de tegenvallende resultaten als die van PIRLS doen vermoeden dat we juist een andere richting opgaan.

 

Thema
  • literatuur en leesmotivatie
Man en vrouw hangen met voeten uit bootje terwijl ze boek lezen