STEM breed invullen: alleen maar voordelen

De STEM-studierichtingen helpen om probleemoplossend te denken, maar een ruime blik op de samenleving is zeker even belangrijk.
Linken leggen met kunst en cultuur (ARTS), kritische reflectie en historisch inzicht helpen daarbij.

STEM-onderwijs verenigt de inzichten van verschillende wetenschapsdomeinen, maar vergeet daar vaak de kunsten of het maatschappelijk aspect bij te betrekken. Terwijl dit net extra aandacht vraagt in een snel veranderende wereld, waar jongeren in opgroeien en zich dienen te positioneren als kritische burgers. Zo horen we bijvoorbeeld steeds vaker dat net de menswetenschappen van belang zullen zijn in een AI-gedreven wereld (Artificiële Intelligentie).

Scholen gingen hier al mee aan de slag en werkten in projecten de A van Arts (STEAM) of R van Read (STREAM) verder uit. Zo deden enkele scholen het in deze mooie projecten.

Wie echt het enthousiasme voor wetenschap wil vergroten en haar maatschappelijke ‘inzetbaarheid’ wil realiseren, slaagt daar alleen in vanuit een brede visie en vorming, die erop gericht is op grotere schaal dwarsverbanden te leggen binnen de hele waaier aan vakken en competenties.

Daar biedt het kader van Cultuur in de Spiegel een houvast. Door middel van 4 vaardigheden te oefenen op een maatschappelijk fenomeen vergroot je het cultureel bewustzijn. Deze reflectie op wat de mens denkt en doet draagt bij aan de ontwikkeling van jongeren.

De Jonge Academie organiseerde in het kader van de Dag van de Wetenschap in de vijf Vlaamse universiteitssteden een bijzonder spel Moendoes. Het laat kinderen van 10 tot 14 jaar ervaren hoe het is om wetenschapper te zijn, over de disciplinaire grenzen heen. De Jonge Akademie in Nederland ontwikkelde dit bordspel en in samenwerking met de Jonge Academie gedigitaliseerd. Binnenkort wordt het beschikbaar gesteld voor scholen in Vlaanderen en Nederland.

Bron: Opinie VRT NWS

Thema
  • Cultuur in de Spiegel
  • Cultuur in de Spiegel
  • STE(A)M
Leerling bouwt mini Eiffeltoren